Anasayfa - El Sanatları - Telkari - Telkari Örme Tekniği
 

Telkari Örme Tekniği

1. Telkarinin Tanımı Ve Önemi

Telkari, Farsça bir kelimedir. Telkari adı, üretimde kullanılan “tel” ve Farsçada örme

anlamına gelen “kari “ kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur.

Gümüş veya altından yapılmış telkari telleri, çatının şekline göre kıvrılarak, sarılarak

ya da örülerek çeşitli desenler oluşturacak şekilde düzenlenmesi; birbirine kaynaklanmasıyla

yapılan zarif görünümlü, dantele benzeyen kafes işidir. Bu teknikte yapılan işler ve üretilen

ürünlerde telkari adıyla anılmaktadır. Ayrıca vav sanatı ve filigra olarak da bilinmektedir.

Telkari teli; has gümüşten elde edilen tellerin bükülüp silindirden geçirilmesiyle

oluşturulan yassı ince tele denir. Çatıdan yapılan modelin iç dolgusunu yapmakta ve çeşitli

süslemelerde kullanılır.

Telkari telinin hazırlanmasında telin bükümü ve tavlanması çok önemlidir. Az

bükülmüş telden oluşturulan telkari teli istenen şekli almaz, dik durmaz. Telin bükümünün

son derece sık olması, telkari teline istenilen şekli vermeyi kolaylaştırır. (İstenen bükümün

yapılması için telin tavlanması mutlaka gereklidir.)

2 Telkaride Çatı

Belli kalınlıklar arasındaki telleri kullanarak çatı oluşturma ve çatının motiflerle

doldurması ile üretilen takılara telkari denir.

 

 

ARAŞTIRMA

Telkarinin dış kısmındaki temel kalıbı (kontürü) meydana getiren yuvarlak telin

silindirden geçirilmesi ile oluşan yassı kalın tele çatı teli denir. Bu teli kullanarak değişik

biçim ve ölçüde takının dış çerçevesi oluşturulur. Bu dış çerçeveye çatı adı verilir.

Çatı teli, ürünün ana iskeletini oluşturduğundan kolay eğilip bükülmemesi ve

formunun bozulmaması için uygun kalınlıkta olması gerekir. Çatı telinin kalınlığı yapılacak işe göre 60-80 mikron arasında değişmektedir


(Resim 1).

Resim.1: Çeşitli çatı modelleri

Çatı teline şekil verirken telin tavlanması çok önemlidir. Çeşitli işlemlerden geçen tel

sertleşir, şekil alması zorlaşır. Bu sertliğin ve kırılganlığın giderilmesi için çatı telini hafif

kızarıncaya kadar ısıtmak gerekir. Çatı teli tavlandığında istenilen modele göre şekil vermesi

kolaylaşacaktır. Çatının düzgün olması telkari dolgusunun düzgün olmasını sağlayacaktır

Kullanılan Araç Ve Gereçler

Mikrometre

Kalınlık ölçmeye yarayan araçtır. Özellikle levha ve tellerin ölçümünde kullanılır.

Mikrometreler ile1 mm.nin %1 ölçülebilmektedir 

(Resim 2).

Resim 5 Mikrometre

 

Silindir

Bir birinin tersi yönünde dönen merdaneler yardımıyla tel ve levhaları ezerek istenen

ölçüye getirmeye yarayan makinelerdir. Astar ve tel silindirleri olarak iki kısımda

incelenebilir.

*Astar silindirleri: Levhaların ezilerek ölçüye getirilmesine kullanılan silindirlerdir(Resim 3).

*Tel (oluklu) silindirleri: Üzerindeki yuvalar yardımıyla tellerin çekilerek istenilen

ölçüye getirilmesinde kullanılan silindirlerdir 


(Resim 4).

Resim 3 Astar silindiri Resim 4: Tel (oluklu) silindiri

Şaloma

Kuyumculukta metali ısıtma ve kaynak işleminde ateş verici olarak kullanılan bir

araçtır.

Makas

Düz plaka ve tellerin kesiminde kullanılan kuyumculuk el aletidir. Astar kesen, uç

kesen, tel kesen, kalın parça kesen çeşitleri vardır 


(Resim 5).

Resim 5: Kesimde kullanılan makaslar

 

Çift

Çelik malzemeden üretilen uç kısmı sivri, tellerin şekillendirilmesi ve parçaların

tutulmasında kullanılan el aletleridir üç çeşidi bulunmakadır.

*Şekil vermede kullanılan çift: Çatı ve telkariye şekil vermede kullanılan ince uçlu

çiftlerdir 


(Resim 6).

*Ateş çifti: Kaynak yapımında kullanılan ateşe dayanıklı el çiftinden boyu daha uzun

çiftlerdir 


(Resim 7).

*Yaylı çift ;

Resim 6: Şekil vermede kullanılan çift

Resim 7: Ateş çifti

 Yassı Veya Oval Malafalar (Ölçü Kalıpları)

Değişik mikron ve boylarda telkarinin çatı kısmında ölçü almada kullanılan uzun ve

yassı demir malafalardır. Yassı demir malafalara çatı teli sarılarak istenilen sayı ve eşit

uzunlukta metal parçaların oluşması sağlanmaktadır 


(Resim 8).

 

Resim 8: Teneke kalıplar

Eğe

Üzerinde çok sayıda kesici dişleri bulunan ve metaller üzerinden talaş kaldırarak

biçim vermeye yarayan alet çeliğinden yapılmış kesicilere denir. Kuyumculukta kullanılan

eğeler ince ve küçük ölçülüdür. Küçük adımlı (ince dişli) eğeler kaynak çapaklarını düzeltme

ve temizleme işlerinde kullanılır 


(Resim 9).

Eğeler genel olarak 2’ye ayrılır.

Biçimlerine göre:

Kare eğe

Üçgen eğe

Yuvarlak eğe

Balıksırtı eğe

Lame eğe

Dişlerinin adımlarına göre:

•Kalın dişli eğeler

•İnce dişli eğeler

Resim 9: Eğe

 

Pense ve Kargaburunlar

Tele düzgün şekil vermek için kuyumculuk atölyesinde kullanılan el aletidir 


(Resim 10).

 Resim 10: Kargaburun çeşitleri

Sülfürik Asit

Saf haldeki sülfürik asit renksiz, yağ akışkanlığında ve yüksek yoğunlukta bir asittir.

Su ile karıştırıldığında kendi kendine ısınır. Isınırken kararan gümüşün ağartılmasında ve

gümüşün kendi rengini almasında kullanılır. Halk arasında zac yağı olarak bilinmektedir.

Modele Uygun Çatı Oluşturma

Çatı teli elde edilecek takının dış görünüşünü oluşturur. Çatı teli oluşturulduktan sonra

içerisi telkari teli ile doldurularak estetik açıdan görünümü tamamlanır.

Modellerin büyüklüğü ve şekline göre silindirik teller silindirlerden çekilerek uygun

kalınlığa düşürülür (yassı hale getirilir). Bu teller yassı ölçü malafaları yardımıyla

şekillendirilir ve çatı telleri oluşturulur.

 

Modele uygun çatı oluşturmada aşağıdaki işlem basamakları takip edilmelidir.

Kullanılacak Malzemeler

*65 mikron gümüş tel

*Toz kaynak

*El çifti

*Ateşi çifti

*Eğeler

*Makas

*Yassı ağızlı kargaburnu

*Sülfürik asit

1- 65 mikron teli astar silindirden geçiriniz 


(Resim 11).

Resim 11: Astar silindirden telin geçirilmesi

2-Silindirden geçirdiğiniz çatı telini rulo (kelep) halinde sarınız.

3-Sarılmış haldeki çatı teline şaloma ile ateşi gezdirerek tavlayınız (ateşi tel üzerinde

gezdirerek) 


(Resim 12).

Silindir kullanırken dikkatinizi işinize veriniz .

Ateşi tek noktaya değil telin tümüne gezdirerek tavlayınız, teli eritmeyiniz!

UYGULAMA FAALİYETİ

 

Resim 12: Telin tavlanması

4- Modelin ölçüsüne uygun ölçü malafasını (yassı-oval) seçiniz.

5-Çatı telini ölçü malafasına sarınız 


(Resim 13).

Resim 13: Telin teneke kalıba sarılması ve çıkarılması

6- Ölçü malafasına sarılı çatı telini yassı ağızlı kargaburnu ile sıkıştırınız.

7-Çatı telini ölçü malafasından çıkartarak kesiniz.

8-Kolay şekil alması için tavlayınız.

9-Çatı teline çift ile istenilen şekli veriniz 


(Resim 14).

Resim 14: Tele tarak şeklinin verilmesi

10-Çift yardımı ile istenilen şekli çatıya veriniz 


(Resim 15).

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ... 

1. Telkarinin Tanımı Ve Önemi

Telkari, Farsça bir kelimedir. Telkari adı, üretimde kullanılan “tel” ve Farsçada örme

anlamına gelen “kari “ kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur.

Gümüş veya altından yapılmış telkari telleri, çatının şekline göre kıvrılarak, sarılarak

ya da örülerek çeşitli desenler oluşturacak şekilde düzenlenmesi; birbirine kaynaklanmasıyla

yapılan zarif görünümlü, dantele benzeyen kafes işidir. Bu teknikte yapılan işler ve üretilen

ürünlerde telkari adıyla anılmaktadır. Ayrıca vav sanatı ve filigra olarak da bilinmektedir.

Telkari teli; has gümüşten elde edilen tellerin bükülüp silindirden geçirilmesiyle

oluşturulan yassı ince tele denir. Çatıdan yapılan modelin iç dolgusunu yapmakta ve çeşitli

süslemelerde kullanılır.

Telkari telinin hazırlanmasında telin bükümü ve tavlanması çok önemlidir. Az

bükülmüş telden oluşturulan telkari teli istenen şekli almaz, dik durmaz. Telin bükümünün

son derece sık olması, telkari teline istenilen şekli vermeyi kolaylaştırır. (İstenen bükümün

yapılması için telin tavlanması mutlaka gereklidir.)

2 Telkaride Çatı

Belli kalınlıklar arasındaki telleri kullanarak çatı oluşturma ve çatının motiflerle

doldurması ile üretilen takılara telkari denir.

 

 

ARAŞTIRMA

Telkarinin dış kısmındaki temel kalıbı (kontürü) meydana getiren yuvarlak telin

silindirden geçirilmesi ile oluşan yassı kalın tele çatı teli denir. Bu teli kullanarak değişik

biçim ve ölçüde takının dış çerçevesi oluşturulur. Bu dış çerçeveye çatı adı verilir.

Çatı teli, ürünün ana iskeletini oluşturduğundan kolay eğilip bükülmemesi ve

formunun bozulmaması için uygun kalınlıkta olması gerekir. Çatı telinin kalınlığı yapılacak işe göre 60-80 mikron arasında değişmektedir


(Resim 1).

Resim.1: Çeşitli çatı modelleri

Çatı teline şekil verirken telin tavlanması çok önemlidir. Çeşitli işlemlerden geçen tel

sertleşir, şekil alması zorlaşır. Bu sertliğin ve kırılganlığın giderilmesi için çatı telini hafif

kızarıncaya kadar ısıtmak gerekir. Çatı teli tavlandığında istenilen modele göre şekil vermesi

kolaylaşacaktır. Çatının düzgün olması telkari dolgusunun düzgün olmasını sağlayacaktır

Kullanılan Araç Ve Gereçler

Mikrometre

Kalınlık ölçmeye yarayan araçtır. Özellikle levha ve tellerin ölçümünde kullanılır.

Mikrometreler ile1 mm.nin %1 ölçülebilmektedir 

(Resim 2).

Resim 5 Mikrometre

 

Silindir

Bir birinin tersi yönünde dönen merdaneler yardımıyla tel ve levhaları ezerek istenen

ölçüye getirmeye yarayan makinelerdir. Astar ve tel silindirleri olarak iki kısımda

incelenebilir.

*Astar silindirleri: Levhaların ezilerek ölçüye getirilmesine kullanılan silindirlerdir(Resim 3).

*Tel (oluklu) silindirleri: Üzerindeki yuvalar yardımıyla tellerin çekilerek istenilen

ölçüye getirilmesinde kullanılan silindirlerdir 


(Resim 4).

Resim 3 Astar silindiri Resim 4: Tel (oluklu) silindiri

Şaloma

Kuyumculukta metali ısıtma ve kaynak işleminde ateş verici olarak kullanılan bir

araçtır.

Makas

Düz plaka ve tellerin kesiminde kullanılan kuyumculuk el aletidir. Astar kesen, uç

kesen, tel kesen, kalın parça kesen çeşitleri vardır 


(Resim 5).

Resim 5: Kesimde kullanılan makaslar

 

Çift

Çelik malzemeden üretilen uç kısmı sivri, tellerin şekillendirilmesi ve parçaların

tutulmasında kullanılan el aletleridir üç çeşidi bulunmakadır.

*Şekil vermede kullanılan çift: Çatı ve telkariye şekil vermede kullanılan ince uçlu

çiftlerdir 


(Resim 6).

*Ateş çifti: Kaynak yapımında kullanılan ateşe dayanıklı el çiftinden boyu daha uzun

çiftlerdir 


(Resim 7).

*Yaylı çift ;

Resim 6: Şekil vermede kullanılan çift

Resim 7: Ateş çifti

 Yassı Veya Oval Malafalar (Ölçü Kalıpları)

Değişik mikron ve boylarda telkarinin çatı kısmında ölçü almada kullanılan uzun ve

yassı demir malafalardır. Yassı demir malafalara çatı teli sarılarak istenilen sayı ve eşit

uzunlukta metal parçaların oluşması sağlanmaktadır 


(Resim 8).

 

Resim 8: Teneke kalıplar

Eğe

Üzerinde çok sayıda kesici dişleri bulunan ve metaller üzerinden talaş kaldırarak

biçim vermeye yarayan alet çeliğinden yapılmış kesicilere denir. Kuyumculukta kullanılan

eğeler ince ve küçük ölçülüdür. Küçük adımlı (ince dişli) eğeler kaynak çapaklarını düzeltme

ve temizleme işlerinde kullanılır 


(Resim 9).

Eğeler genel olarak 2’ye ayrılır.

Biçimlerine göre:

Kare eğe

Üçgen eğe

Yuvarlak eğe

Balıksırtı eğe

Lame eğe

Dişlerinin adımlarına göre:

•Kalın dişli eğeler

•İnce dişli eğeler

Resim 9: Eğe

 

Pense ve Kargaburunlar

Tele düzgün şekil vermek için kuyumculuk atölyesinde kullanılan el aletidir 


(Resim 10).

 Resim 10: Kargaburun çeşitleri

Sülfürik Asit

Saf haldeki sülfürik asit renksiz, yağ akışkanlığında ve yüksek yoğunlukta bir asittir.

Su ile karıştırıldığında kendi kendine ısınır. Isınırken kararan gümüşün ağartılmasında ve

gümüşün kendi rengini almasında kullanılır. Halk arasında zac yağı olarak bilinmektedir.

Modele Uygun Çatı Oluşturma

Çatı teli elde edilecek takının dış görünüşünü oluşturur. Çatı teli oluşturulduktan sonra

içerisi telkari teli ile doldurularak estetik açıdan görünümü tamamlanır.

Modellerin büyüklüğü ve şekline göre silindirik teller silindirlerden çekilerek uygun

kalınlığa düşürülür (yassı hale getirilir). Bu teller yassı ölçü malafaları yardımıyla

şekillendirilir ve çatı telleri oluşturulur.

 

Modele uygun çatı oluşturmada aşağıdaki işlem basamakları takip edilmelidir.

Kullanılacak Malzemeler

*65 mikron gümüş tel

*Toz kaynak

*El çifti

*Ateşi çifti

*Eğeler

*Makas

*Yassı ağızlı kargaburnu

*Sülfürik asit

1- 65 mikron teli astar silindirden geçiriniz 


(Resim 11).

Resim 11: Astar silindirden telin geçirilmesi

2-Silindirden geçirdiğiniz çatı telini rulo (kelep) halinde sarınız.

3-Sarılmış haldeki çatı teline şaloma ile ateşi gezdirerek tavlayınız (ateşi tel üzerinde

gezdirerek) 


(Resim 12).

Silindir kullanırken dikkatinizi işinize veriniz .

Ateşi tek noktaya değil telin tümüne gezdirerek tavlayınız, teli eritmeyiniz!

UYGULAMA FAALİYETİ

 

Resim 12: Telin tavlanması

4- Modelin ölçüsüne uygun ölçü malafasını (yassı-oval) seçiniz.

5-Çatı telini ölçü malafasına sarınız 


(Resim 13).

Resim 13: Telin teneke kalıba sarılması ve çıkarılması

6- Ölçü malafasına sarılı çatı telini yassı ağızlı kargaburnu ile sıkıştırınız.

7-Çatı telini ölçü malafasından çıkartarak kesiniz.

8-Kolay şekil alması için tavlayınız.

9-Çatı teline çift ile istenilen şekli veriniz 


(Resim 14).

Resim 14: Tele tarak şeklinin verilmesi

10-Çift yardımı ile istenilen şekli çatıya veriniz 


(Resim 15).

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

 
 

 

Adres: Kunduracılar Caddesi Alipaşa İşhanı No:113 K:4 / 51   Trabzon / TÜRKİYE

 Tel : +90 462 3216103 - 3263909     Fax :   +90 462 3269551     
E-mail   :  
info@tkseso.org.tr